Céligrace
Céligrace

Chính sách vận chuyển

Phí vận chuyển:

Céligrace hiện có 2 dạng phí vận chuyển như sau:

- Miễn phí phí vận chuyển cho các đơn hàng trên 399,000VND (Khu Vực TPHCM).

- Miễn phí phí vận chuyển cho các đơn hàng trên 990,000VND (Toàn Quốc).

Giỏ hàng